ODRArium + SIZE. Społeczne Inicjacje Zasobów Etno

Instytut im. Wojciech Korfantego z Katowic zaprosił Fundację Kontrasty do współpracy przy jednorocznym projekcie dofinansowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura ludowa i tradycyjna, którego motywem przewodnim jest szeroko rozumiane dziedzictwo kulturowe związane z Odrą.

Realizacja projektu zaplanowana została w trzech miejscach w dorzeczu Odry. Jednym z nich jest gliwicka dzielnica Łabędy, bo tu mamy dwie drogi wodne wpadające do Odry: Kanał Gliwicki i Kłodnicę. Nasza grupa projektowa składa się zarówno z lokalnych liderów/liderek, mieszkańców i mieszkanek Łabęd jak i pasjonatów/pasjonatek historii lokalnej.

ODRArium + SIZE polegać będzie na włączeniu lokalnych grup działania w twórcze procesy zachowania dziedzictwa materialnego i niematerialnego w regionie. Projekt będzie działaniem holistycznym i interdyscyplinarnym, łączącym takie dziedziny jak: etnologia, historia, botanika, ekologia, hydrotechnika i turystyka kulturowa. Inspiracją i głównym odniesieniem struktury projektu będzie ludowa wizja czterech żywiołów i wzmocnienie umiejętności doświadczania kultury poprzez zmysły.

Dodatkowo zrealizowane zostaną w formie nagrań wideo trzy wykłady/webinary poprowadzone przez wybitnych ekspertów z różnych, ale dopełniających się dziedzin (etnologii, kulturoznawstwa, historii, hydrotechniki i zasobów naturalnych). Zostaną one opublikowane na stronie Instytutu (podstronie dedykowanej projektowi) i dostępne bezpłatnie także po zakończeniu projektu. Mają służyć za dodatkową pomoc edukacyjną dla beneficjentów projektu oraz szerokiego grona odbiorców.

Projekt zakończy konferencja w siedzibie Instytutu, podczas której przedstawione zostaną wnioski z przebiegu całego procesu warsztatowego. Będzie to okazja do poznania się poszczególnych grup biorących udział w projekcie i zbudowania sieci współpracy.

Projekt koordynują: dr Małgorzata Tkacz-Janik i Danuta Cholewa.

Cieszymy się, że możemy dorzucić naszą społeczną cząstkę do ODRArium + SIZE.