Wokół żydowskiej tożsamości na pograniczu kultur i narodów.

Spotkanie edukacyjne z Włodzimierzem Kacem, przewodniczącym Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Katowicach.

11 października (piątek) o godz. 13.00
w Muzeum Miejskim w Żorach, ul. Muzealna 1/2

Zagadnienie tożsamości przykuwa uwagę nie tylko badaczy, naukowców, artystów, edukatorów, ale przede wszystkich młodych ludzi szukających nieprzerwalnie swojego miejsca i znaczenia w najbliższym otoczeniu. Zastanawiając się nad swoją tożsamością, nie ominiemy historii naszej rodziny, miasta, regionu i szerzej patrząc kraju czy nawet świata. Udając się w taką podróż samopoznania odkrywamy, że w naszym regionie współistniały różne religie i kultury. Taki wpływ miała również niewielka liczebnie, aczkolwiek znacząca szczególnie w XIX wieku społeczność żydowska zamieszkująca niegdyś Górny Śląsk – region słynący z przeplatania się na przestrzeni wieków wielu kultur tj.: polskiej, niemieckiej, austriackiej, czeskiej i żydowskiej. Podczas rozmowy z Włodzimierzem Kacem będzie okazja do zrozumienia współczesnej tożsamości żydowskiej na podstawie jego doświadczenia i wiedzy. Dowiemy się m.in. z jakimi problemami boryka się dzisiejsza społeczność żydowska w woj. śląskim, co i dlaczego jest ważne w pielęgnowaniu tradycji i kultury żydowskiej na Śląsku, jakie święta są najważniejsze dla Żydów i co wnoszą projekty edukacyjne z młodzieżą dla wspólnoty żydowskiej. Podczas spotkania stawiamy na otwarte umysły, krytyczne myślenie i obustronną inspirację.

Spotkanie dedykowane młodzieży.

Wstęp wolny!

Liderem projekt jest Muzeum Miejskie w Żorach

W odkrywaniu żorskiego bogactwa tożsamości jako partnerzy wspierać i towarzyszyć będą m.in.:

  • Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
  • Fundacja Dom Górnośląski – Stiftung Haus Oberschlesien
  • Fundacja Różnorodności i Równości Kontrasty
  • Stowarzyszenie na Marginesie
  • Radio Żory