Zespół

Fundacja Różnorodności i Równości „Kontrasty” jest niezależną, nie nastawioną na zysk, organizacją pozarządową. Jesteśmy zwolennikami różnorodności i czerpania z tego energii, radości i pomysłów na co dzień. W pracy dla „Kontrastów” ważnymi elementami są dla nas pasja, niekończący się proces studiowania i czytania życia, rozwój oraz autentyczny kontakt z ludźmi, którzy chcą współtworzyć i wpływać na kształt swojego bliższego i dalszego otoczenia.

Zarząd

Kasia Opielka

Prezeska

Jan Opielka

Wiceprezes

Zespół

Gabriela Barcik

Finanse

Monika Krasoń

Artystka, edukatorka

Jakub Zaremba

Strona Internetowa, wdrożenie projektu