Zacznijmy od animacji

/Schoenberg, 1979/

Czas trwania projektu: styczeń 2015 r. – czerwiec 2015 r.
Partner: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Stare Łabędy”
Miejsce: osiedle w Starych Łabędach

Beneficjenci to mieszkańcy i mieszkanki osiedla w Starych Łabędach. Rodziny z dziećmi, młodzież wraz z opiekunami, seniorzy, dorośli.
Pośredni beneficjenci to przedstawiciele instytucji lokalnych, organizacji pozarządowych, podmioty komercyjne, samorząd.

Projekt składa się z dwóch płaszczyzn:
Pierwsza płaszczyzna polega na pobudzaniu społeczności lokalnej do odkrycia najbliższego otoczenia, do zastanowienia się nad przestrzenią publiczną, własnymi potrzebami, potencjałem, szukaniem współtworzących, odkrywaniem mocnych stron swoich i otoczenia, czyli diagnozowanie, planowanie. Pracę na rzecz sąsiedztwa czy terenu osiedla można wykonywać w sytuacji wtedy kiedy ludzie mają motywację do dobrowolnego zaangażowania swojego czasu i energii. Jest to płaszczyzna gdzie ważne jest pojęcie kapitału społecznego, jeśli jest słabe lub zaniedbane na tym etapie należy włożyć dużo wysiłku łączeniu ludzi, zgodnie z ich zainteresowaniami i problemami.

Drugą płaszczyzną to nadanie konkretnego impulsu poprzez inicjowanie sześciu ciekawych wydarzeń w świetlicy osiedlowej, czyli mobilizowanie i wdrażanie. Następnie mieszkańcy decydują jakie tematy ich interesują, jak chcieliby zagospodarować przestrzeń na osiedlu pod kątem organizowanych kolejnych wydarzeń, imprez, spotkań. Od stycznia do końca czerwca został stworzony zarys imprez, które będą miały miejsce w świetlicy osiedlowej. Na tym etapie liderzy społeczni z ww. osiedla zaproponowali konkretne obszary tematyczne, które według nich nadają się do dalszego zagospodarowania, rozwinięcia wspólnie z mieszkańcami:
– sportowe wydarzenia takie jak turniej ping-ponga, prowadzone przez wolontariusza z osiedla,
– kulturalno-rozwojowe dla dzieci, warsztaty, mobilne spektakle teatralne, imprezy okolicznościowe takie jak przywitanie wiosny, bal karnawałowy, mikołajki itp.,
– spotkania i wykłady z ekspertami i ekspertkami z danej dziedziny, np. „100 pytań do …”,
– spotkania z bezpieczeństwa na osiedlu, na drogach itp. Nawiązanie współpracy ze Strażą Miejską lub Policją,
– imprezy plenerowe na osiedlowym placu zabaw np. ognisko rodzinne z okazji zakończenia roku szkolnego.

Celem nadrzędnym projektu jest pobudzenie społeczności lokalnej do współdziałania, tworzenia i współdecydowania w związku zagospodarowywaniem najbliższego otoczenia. Budowanie współpracy, budowanie kapitału społecznego, żywego dialogu, zaufania, wspieranie potencjalnych liderów danej społeczności. Celem nadrzędnym jest również praca nad rozwojem, który oznacza wzmocnienie zdolności organizacji i grup w społecznościach do budowania własnych struktur, zasobów tak aby umieli definiować i osiągać swoje założenia, by potrafili angażować się w konsultacje, planowanie, by potrafili uczestniczyć w partnerstwach przedsięwzięciach społecznych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *