CHEDER – Przestrzeń Edukacji Społecznej

Fundacja Brama Cukermana oraz Fundacja Różnorodności i Równości „Kontrasty” rozpoczęła roczny projekt edukacyjny w Bytomiu i Gliwicach. Celem projektu jest zorganizowanie w pierwszym półroczu 2014 r. cyklu spotkań, warsztatów i zajęć dla młodzieży dwóch gimnazjów w obu miastach. Zajęcia odbywają się w siedzibie szkoły a także w przestrzeni miast Gliwic i Bytomia, w innych miastach Górnego Śląska oraz w Oświęcimiu.

Miejsca te mają korespondować z ideą i celem całego programu edukacyjnego – wzmacnianie świadomości społecznej i obywatelskiej, przy jednoczesnym kształtowaniu postaw tolerancji, kulturowej otwartości i lokalnego patriotyzmu wśród młodzieży. Tematyką spotkań i warsztatów będą: historia lokalna, a w szczególności poruszane będą zagadnienia z zakresu historii Żydów z Gliwic i Bytomia, wielokulturowości regionu, tolerancji i antysemityzmu. Zajęcia prowadzone będą przez doświadczonych edukatorów w wymienionych dziedzinach.

Część zajęć będzie mieć charakter warsztatów w terenie i odbywać się będzie w takich miejscach jak cmentarze żydowskie, zabytki architektury, przestrzeń miasta. W trakcie zajęć, uczestnicy projektu będą współpracować przy tworzeniu publikacji podsumowującej projekt. Jej celem będzie zebranie i uporządkowanie zdobytej wiedzy oraz opublikowanie twórczych interpretacji uczestników projektu w formie prac plastycznych, literackich, kolaży, fotografii itp. Publikacja będzie również spełniać rolę dodatkowej gratyfikacji dla uczestników projektu. Rezultaty projektu zaprezentowane i dyskutowane będą w ramach publicznej debaty, zorganizowanej w Bytomiu lub Gliwicach.

Tematy zajęć:

Kim są Żydzi? Krótka historia narodu i religii.
Historia Żydów Górnego Śląska, prezentacja żydowskich osobistości z Gliwic/Bytomia.
Wycieczka piesza: Wielokulturowe Gliwice/Wielokulturowy Bytom. Śladami Żydów w mieście.
Ja / Ty / My / Oni. O tolerancji, akceptacji i integracji dzisiaj.
Spotkanie z Rabinem Górnośląskim Yehoshuom Ellisem.
Wycieczka objazdowa: Podróż śladami górnośląskich Żydów: Gliwice – Zabrze – Pyskowice – Wielowieś – Toszek – Lubliniec
Wycieczka do Auschwitz: “Czym był Oszpicin?” – warsztaty interaktywne dotyczące stereotypów w Żydowskim Centrum w Oświęcimiu oraz zwiedzanie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.
Spotkanie podsumowujące projekt

Projekt prowadzony będzie we współpracy z Muzeum w Gliwicach oraz przy wsparciu Instytutu Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu Jad Vashem.

Projekt współfinansowany jest przez Fundację „Pamięć, odpowiedzialność, przyszłość” (program Leo Baeck) / Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft” (Berlin).
Projekt dofinansowany z budżetu Miasta Gliwic i Bytomia

* Słowo „CHEDER” (z jęz. hebrajskiego sala, pokój) oznacza szkołę żydowską dla chłopców. Odniesienie do kultury żydowskiej w tytule projektu wynika z tego, że zajęcia prowadzane będą m.in w przestrzeniach związanych z kulturą żydowską.

Projekt „CHEDER – Przestrzeń Edukacji Społecznej” jest więc próbą rewitalizacji tych miejsc poprzez przywrócenie im, chociaż częściowo, przedwojennej, edukacyjnej funkcji, ale już bez pierwotnego, religijnego charakteru.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *