Akceptacja – podaj dalej!

Punktem wyjścia jest integracja i akceptacja wobec drugiego człowieka z poszanowaniem wartości zjednoczonej różnorodnej Europy. Wzmocnienie poczucia wspólnoty europejskiej w oparciu o wartości wpisane w polską historię państwowości tj.: wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka, wartości, które szczególnie wpisują się w 100-letnie obchody niepodległości Polski oraz dostrzeganie bogactwa w różnorodności polskiego społeczeństwa, która ma długą historię. A szkoła jest oceanem wielorakości – od charakterów, przez religię i kultury po status ekonomiczny. Ta sama wielorakość może prowadzić do konfliktów a szkoła oprócz nauczania kształci też postawy. Akceptacja – podaj dalej! to integralna edukacja w czterech odsłonach. Młodzież zastanowi się nad uprzedzeniami, ich źródłami i skutkami. Interaktywne ćwiczenia umożliwią nawiązanie kontaktu z innymi uczestnikami i edukatorką oraz ułatwią przyswajanie materiału. Będzie okazja do spotkania z przedstawicielem/ką grupy stereotypizowanej. Kontakt redukuje uprzedzenia, badacze wskazali szereg procesów, tłumaczących jego pozytywny wpływ na relacje międzygrupowe, takich jak wzrost pozytywnych uczuć wobec danej grupy. W ramach projektu nie zabraknie motywów filmowych. Młodzież będzie mieć szansę obejrzeć zapis warsztatu prowadzonego przez Jane Elliott, jedną z najsłynniejszych amerykańskich trenerek warsztatów równościowych, walczącą z rasizmem w USA. Celem projektu jest nawiązanie głębszej relacji z młodzieżą oraz szkołą, tak aby w przyszłości reagowali na akty przemocy czy dyskryminacji z zachowaniem własnego bezpieczeństwa, adekwatnie do sytuacji. Ponadto rozwijanie aktywnego myślenia i działania poprzez stosowanie warsztatowych metod i form pracy z uczniem/uczennicą. A myślą przewodnią jest budowanie sieci partnerstw instytucji i inicjatyw działających na rzecz edukacji i budowania nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego w Gliwicach.

Opiekunka grupy: Dagmara Leś, Górnośląskie Centrum Edukacyjne

Koncepcja i realizacja: Katarzyna Opielka, Fundacja Różnorodności i Równości Kontrasty

Czas trwania projektu: wrzesień – grudzień 2018

Projekt dofinansowany z budżetu Miasta Gliwice

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *