Różnorodność jest OK!

Zapraszamy szkoły z woj. śląskiego i opolskiego na warsztaty związane z historią, literaturą oraz szeroko rozumianą kulturą. Zastanowimy się nad stereotypami, uprzedzeniami – młodzież weźmie udział w ćwiczeniu wkluczającym i wykluczającym, stworzy w grupach własne “drzewa” z definicją słowa “dyskryminacja” i poćwiczy kompetencje miękkie prezentując wyniki swojej pracy na forum klasy. Podczas warsztatów będzie okazja wymienić się swoimi poglądami, spostrzeżeniami na temat inności. Na koniec przewidziana jest dyskusja, jak można chronić siebie i innych przed krzywdzącymi opiniami oraz działaniami. Natomiast od strony historycznej i językowej przyjrzymy się tematyce związanej z Holocaustem – młodzież na przykładzie życiorysów znanych przedstawicieli żydowskiej społeczności w danym mieście pozna lokalną historię swojej najmniejszej ojczyzny. Zaś na podstawie relacji świadków Holocaustu uczestnicy poznają losy Haliny Birenbaum i Dawida Sierakowiaka – nastolatków którzy są świadkami mrocznych czasów i je relacjonują. Ostatnie zajęcia będą podsumowaniem poprzednich spotkań oraz inspiracją dla młodzieży do działania na terenie szkoły lub poza, promując różnorodność, pokazując, że można się różnić, mieć odmienne zdanie, inną tożsamość i kulturę a jednocześnie ze sobą współistnieć i przyczyniać się do wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego w swoim otoczeniu. Uczestnicy mogą np. nakręcić krótki filmik, zrobić spotkanie z ciekawą osobą z innego kręgu kulturowego, współtworzyć ulotkę poprojektową itp.. Stawiamy na pomysły młodzieży, samodzielność i chęć poczucia sprawczości w swoim otoczeniu.

Projekt ma na celu uwrażliwić młodzież na historię lokalną, inność, różnorodność kulturową. Ponadto ma wzmocnić empatię i upełnomocnić młodzież w codziennym działaniu. Inicjatywa bazuje na interdyscyplinarności – łączymy historię, socjologię, literaturę i sztukę.

Spotkania poprowadzą:
Katarzyna Góralczyk, nauczycielka historii w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku
Katarzyna Opielka, edukatorka kompetencji międzykulturowych z Fundacji Kontrasty

Organizator: Fundacja Kontrasty

Projekt został dofinansowany przez Konsulat Generalny Niemiec we Wrocławiu