+
-

Akademia Młodego Odkrywcy Kultury A.M.O.K

Fundacja Różnorodności i Równości „Kontrasty” zakończyła projekt pt.: „Akademię Małego Odkrywcy Kultury”, czyli cykl bezpłatnych warsztatów z kultury w czterech odsłonach tematycznych dla najmłodszych. Grzechotki czy marakasy, dzwoneczki czy janczary, a tarka to też przecież instrument muzyczny – tak właśnie rozpoczął się cykl warsztatów artystycznych dla najmłodszych w ramach Akademii Młodego Odkrywcy Kultury w Łabędach. Najmłodsi mieszkańcy Łabęd podczas pierwszych zajęć podróżowali po świecie muzycznym. Edukatorka artystyczna, wprowadziła dzieci w barwny i rytmiczny świat śpiewu, tańca i zajęć manualnych. Dzieci poznały instrumenty muzyczne, utworzyły miniorkiestrę i w pląsach przywitały wiosnę. Podczas drugiego spotkania dzieci wsiadły w wehikuł czasu i poznały […]

CHEDER – Przestrzeń Edukacji Społecznej

Fundacja Brama Cukermana oraz Fundacja Różnorodności i Równości „Kontrasty” rozpoczęła roczny projekt edukacyjny w Bytomiu i Gliwicach. Celem projektu jest zorganizowanie w pierwszym półroczu 2014 r. cyklu spotkań, warsztatów i zajęć dla młodzieży dwóch gimnazjów w obu miastach. Zajęcia odbywają się w siedzibie szkoły a także w przestrzeni miast Gliwic i Bytomia, w innych miastach Górnego Śląska oraz w Oświęcimiu. Miejsca te mają korespondować z ideą i celem całego programu edukacyjnego – wzmacnianie świadomości społecznej i obywatelskiej, przy jednoczesnym kształtowaniu postaw tolerancji, kulturowej otwartości i lokalnego patriotyzmu wśród młodzieży. Tematyką spotkań i warsztatów będą: historia lokalna, a w szczególności poruszane […]

Debata publiczna pt.: „Gender w praktyce”

Gender w praktyce – jakimi ścieżkami osiągniemy równy status kobiet na rynku pracy i w życiu społecznym? 9 marca 2014, KINO KOSMOS Katowice Organizatorzy: Kino Kosmos Centrum Sztuki Filmowej (Katowice), Fundacja Różnorodności i Równości „Kontrasty” (Gliwice) i Krytyka Polityczna (Warszawa) Rynek pracy a nierówność finansowa, definicja gender a debata publiczna w mediach mainstreamowych, sfera publiczna a relacje męsko-damskie, w końcu socjalizacja dzieci i młodzieży w rodzinie i szerszych kręgach społecznych a perspektywy rozwoju zawodowego dziewcząt i chłopców – były głównymi wątkami pojawiającymi się podczas barwnej debaty publicznej, która odbyła się 9 marca w Kinie Kosmos w ramach projektu „Kobiece horyzonty. […]